จัดที่ โรงเรียนวัดชาวเหนือ
12 มิ.ย.52

 

 

 

           
 
คณะท่านผู้บริหารของร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าวคำ
ต้อนรับ และบรรยายผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
   
ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขวา)
และท่านผู้อำนวยการ ร.ร.วัดวังขนาย (ซ้าย) กล่าวแสดงคำขอบคุณและแสดงความรู้สึก
 
           
 
คณะครูของ ร.ร.วัดวังขนาย ฯ แสดงความขอบคุณ
 
คณะครูของร.ร.วัดวังขนาย ฯกำลังเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่เราเต็มใจให้
 
           
 
ท่านผู้อำนวยการ ร.ร.วัดวังขนายฯ นำคณะครูศึกษา
หาความรู้และประสบการณ์
 

ก่อนจะอำลา ...เราก็ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ขอให้โชคดีทุกๆท่าน