อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
8 มี.ค.53
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง มอบของที่ระลึกให้แก่ ครูอร่าม ศรีมงคล ครูโสภี
เบญจมานุกูล และครูกฤษดา ปัญญาสัทโท เนื่องในวาระย้ายที่ทำการสอน
   
ครูโสภี เบญจมานุกูล กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนครู
ก่อนที่จะย้ายไปทำการสอนที่ ร.ร.อนุบาลราชบุรี
 
           
 
ครูกฤษดา ปัญญาสัทโท กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนครู
ก่อนที่จะย้ายไปทำการสอนที่ ร.ร.วัดบางลี่ สพท.รบ.1
 

ครูอร่าม ศรีมงคล กล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนครู
ก่อนที่จะย้ายไปทำการสอนที่ ร.ร.วัดไผ่ล้อม สพท.รบ.1

 

 
           
 

ท่านผู้บริหาร ร.ร.วัดบางลี่ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู ในวันที่เดินทาง
ไปส่งครูกฤษดา ปัญญาสัทโท
 


ท่านผู้บริหาร ร.ร.วัดไผ่ล้อม ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู ในวันที่เดินทาง
ไปส่งครูอร่าม ศรีมงคล