จัดที่่ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
14 สิงหาคม 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศร.ร.ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่ ถูกนำมาแสดงในงานนี้ด้วย
   
ผอ.สมอาจ รัตนมุง รับโล่ห์รางวัลจากนายธนกานต์
บูรณะกุล รองผอ.สพท.รบ.1
 
           
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ รับบทเป็นประชาสัมพันธ์ของค่ายฯ
 
ตัวแทนนักเรียน กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่มา
เยี่ยมชม

 
           
 
ภาพเบื้องหลังความเหน็ดเหนื่อยและมุ่งมั่นของพวกเรา
แต่ผลที่ได้รับนั้น หายเหนื่อยเลย..........
 
คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน บริเวณหน้าบูทนิทรรศการ
ของร.ร.วัดชาวเหนือ