จัดที่่่อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
23 ม.ค.53
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นประธานการเปิดค่ายภาษาพาเพลิน
   
คณะวิทยากรพร้อมใจกันสร้างความสนุกสนานให้กับสมาชิก
 
           
 
ร้องรำทำท่า ...นี่คือความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่ง
 
ครูจิตรลดา หิรัญรัตน์ หัวหน้าสาระภาษาไทยของโรงเรียน ก็เป็นหนึ่ง
ในคณะวิทยากรของค่ายนี้
 
           
 

กิจกรรมตามฐานต่างๆ เป็นหัวใจของการเข้าค่ายในครั้งนี้
 


เมื่อได้เวลาพัก พวกเราก็ร่วมรับประทานอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย