ตรวจเยี่ยมร.ร.วัดชาวเหนือ
4 ก.พ.53
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.ประจบ โพธิ์ปาน ผอ.สพท.รบ.2 ทักทายคณะครูในโรงเรียน
ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง
   
คณะครูในโรงเรียนนั่งฟังท่านผอ.เขตฯ ให้คำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและยินดี
 
           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้การต้อนรับและพา
ท่านผอ.เขตฯ เยี่ยมสนามสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ม.3
 
ท่านผอ.เขตฯ ดูข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน ด้วยความตั้งใจ
 
           
 

ครูอร่าม ศรีมงคล ครูประจำชั้น ป.6 ให้การต้อนรับท่านผอ.เขตฯ
ขณะเยี่ยมชมการเรียนการสอน
 


ผอ.สมอาจ รัตนมุง พาท่านผอ.เขตฯ ชมห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียน