จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
28 พ.ค.52

 

 

 

           
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนกำลังรายงานผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
   
ภาพบรรยากาศด้านหลัง...เห็นไหมครับว่ายังเหนียวแน่น!
 
           
 
ผู้ปกครองที่มาถึงแล้ว ก็ไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
 
ความสนใจของท่านผู้ปกครองยังมีท่วมท้น
 
           
 
นี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเราที่มอบให้
 
เมื่อประชุมเสร็จท่านผู้ปกครองก็มาพบกับคุณครูและลูกหลาน
ยังงี้แหละ....เรียกว่า ความรักความห่วงใย