อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
26 มี.ค.53
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผู้ปกครองเข้ารายงานตัว ก่อนเข้าสู่ที่ประชุม
   
ผอ.สมอาจ รัตนมุง และรองวิสูตร แทนศรราม เป็นผู้ดำเนินการประชุม
 
           
 
ผู้ปกครองทุกคนยินดีที่จะสละเวลาส่วนตัวมาร่วมประชุมเพื่อบุตรหลาน
 

ครูนฤมล ระงับภัย ทักทายผู้ปกครองด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

 

 
           
 

บรรยากาศในห้องอนุบาลก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น
 


ครูประภาศรี เทศเพิ่ม กำลังทักทายและตอบข้อซักถามของท่านผู้ปกครอง