จัดที่่่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
4 - 5 ธันวาคม 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง และคณะครมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ชนะการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ
   
พระมหาอุดม นาถธมฺโม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน
 
           
 
นักเรียนทุกคนนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
 
           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง อ่านคำถวายพระพร และนำคณะครู - นักเรียน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
คณะข้าราชการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ นำโดย นายกคำนวณ
สุทธิตระกูล นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย