จัดที่ โรงเรียนวัดชาวเหนือ
22 พ.ค.52

 

 

 

           
 
คุณภาคินัย เทศเพิ่ม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านไร่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
   
คุณณัฐกาญจน์ ศรีสุพพัตพงษ์ นักวิชาการสาธาณสุข 7
สถานีอนามัยตำบลบ้านไร่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
 
           
 
เจ้าหน้าที่กำลังสาธิตการระงับภัยจากถังแก๊สรั่ว
 
ภาพจำลองสถานการณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ กำลังช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอัคคีภัย
 
           
 
ภาพควันไฟที่มาจากห้องเรียนที่ถูกไฟไหม้
 
พวกเราชาวเหนือกำลังตั้งใจชมการสาธิตระงับเหตุอัคคีภัย
อย่างตั้งใจ ทีนี้ล่ะ...เราไม่กลัวไฟไหม้อีกต่อไปแล้ว