จัดที่่ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
27 - 28 มิถุนายน 2552
คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง รับเกียรติบัตรจากรองผอ.สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
   
ตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 - 3 ถ่ายภาพร่วมกับ
ครวันทนี ครูประทุม และครูภัททิยา
 
           
 
หนูรักภาษาอังกฤษค่ะ...
 
ตัวแทนนักเรียนถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร
 
           
 
หนูได้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยแหละ
 
เห็นไหมคะ...สนุกจริง ๆ