จัดที่่่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
11 พฤศจิกายน 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการอบรม
   
รองวิสูตร แทนศรราม รับหน้าที่เป็นพิธีกร
 
           
 
คณะครูทุกท่านตั้งใจศึกษาอบรมกันอย่างไม่กระพริบตา
 
ทุกคนเรียนกันไป...สนุกกันไป...
 
           
 
ครูเอกราช ครูสุธี และครูพัชรี เป็นวิทยากรให้การอบรม
ในครั้งนี้
 
บรรยากาศความอบอุ่นและสนุกสนานของครู..เห็นไหมล่ะ