ร.ร.วัดชาวเหนือ
19 ก.พ.53
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.ประจบ โพธิ์ปาน ผอ.สพท.รบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ในครั้งนี้
   
ท่านผอ.เขตฯ เดินชมนิทรรศการของแต่ละช่วงชั้น
ด้วยความสนใจ
 
           
 
บนเวทีกลางก็มีการแสดงของนักเรียนให้ผู้มาร่วมงาน
ได้ชมกันตลอดงาน
 

นายสมอาจ รัตนมุง ผอ.โรงเรียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดงานครั้งนี้ต่อท่านประธาน

 

 
           
 

นักเรียนที่มาร่วมงาน เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมของฐานต่าง ๆ
 


บริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์ สาขาราชบุรี และบริษัทขนส่ง จำกัด
ให้เกียรติมาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย