จัดที่่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธรและแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
28 สิงหาคม 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
นั่งฟังการบรรยายและแนะนำสถานที่ตลอดจนการ
ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
   
วิทยากรของมูลนิธิสิรินธรฯ กำลังบรรยายให้ความรู้
แก่พวกเราตามสถานีต่าง ๆ ทั้ง 8 สถานี
 
           
 
มื้อกลางวันก็รับประทานอาหารกันที่มุลนิธิสิรินธรฯ ก่อนที่จะ
เดินทางไปแหลมผักเบี้ย
 
ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม ตัวแทนนักเรียน กล่าวขอบคุณ
ท่านวิทยากรของศูนย์ิวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
 
           
 
รถโดยสารของศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย พาพวกเราชมการดำเนินงานของศูนย์
ตามแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ
 
ขากลับแวะเหยียบน้ำทะเลที่หาดเจ้าสำราญ