จัดที่่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
29 มีนาคม 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
รองวิสูตร แทนศรราม กล่าวแนะนำบุคลากรของ
ร.ร.วัดชาวเหนือ
   
คณะครู ร.ร.วัดอัมพวัน ให้ความสนใจฟังการบรรยาย
เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยความตั้งใจ
 
           
 
ครูพัลลภ ขันธน แม้จะย้ายไปที่ ร.ร.วัดอัมพวันแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ลืม ร.ร.วัดชาวเหนือ นำพาครูมาเยี่ยมเยียนเรา
 
คณะครู ร.ร.วัดอัมพวัน ฟังคำแนะนำในเรื่อง หลักสูตร จาก
ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์
 
           
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ และครูเอกราช วงศ์โอภาส เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่คณะครู ร.ร.วัดอัมพวัน
 
ท่านผู้อำนวยการ และคณะครูของทั้งสองโรงเรียน ถ่ายรูปร่วมกัน
ไว้เป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ