26-27 ต.ค.59 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา ณ บ้านสวนสบาย
เพลินพรรณไม้ รีสอร์ท ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


29 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดงานมุทิตา กตัญญู ครูเกษียณให้กับ ท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ และคุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน ณ อาคารอเนก ประสงค์ของโรงเรียน

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
การบริหารงานในโรงเรียน
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
ครูศึกษาพัฒนาตนเอง
22 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่ม
เครือข่าย ดำเนินสะดวกที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ของ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
  
20 ก.ย.59 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดการประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมจารุกรอง
  9 ก.ย.59 พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือและ
คณะสงฆ์วัดชาวเหนือ เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดชาวเหนือ
ตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5

Watchaonua  school  TambonBanrai  AmphoeDamnoernsaduak  ChangwatRatchaburi  70130
Tel  032-365136   Fax  032-365141
Wabmaster  by Ekaraj  Wong-o-pass
ekarajster@gmail.com

 
คลิกรายละเอียด
รายละเอียด