31 ม.ค.59 นักดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม
คว้าเหรียญทอง อันดับที่ 4 ระดับชาติ ในการแข่งขันศิลป
หัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับชาติ ณ ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา กทม.


19 ม.ค.59 คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือร่วมอวยพรปีใหม่ 2559
แด่พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
15 ม.ค.59 คณะกรรมการวิจัยประเมินผล สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดชาวเหนือ เรื่อง การปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียน
  
15 ม.ค.59 คณะกรรมการจาก สพป.ราชบุรี เขต2 ประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  8 ม.ค.59 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

Watchaonua  school  TambonBanrai  AmphoeDamnoernsaduak  ChangwatRatchaburi  70130
Tel  032-365136   Fax  032-365141
Wabmaster  by Ekaraj  Wong-o-pass
ekarajster@gmail.com

 
คลิกรายละเอียด
รายละเอียด


   ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอขอบคุณบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ
โรงเรียน เพื่อใช้ในงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์