15 พ.ค.60 ร.ร.วัดชาวเหนือต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
การสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
และครูอัตราจ้าง


13 ม.ค.60 ร.ร.วัดชาวเหนือจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
การบริหารงานในโรงเรียน
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
16-18 ธ.ค.59 นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
  
28-30 พ.ย.59 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าค่ายพักแรมร่วมกับ ร.ร.มัธยมในอำเภอ
ดำเนินสะดวก ณ ร.ร.การบินกำแพงแสน
  23-25 พ.ย.59 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าค่าย
พักแรมประจำปี ณ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

Watchaonua  school  TambonBanrai  AmphoeDamnoernsaduak  ChangwatRatchaburi  70130
Tel  032-365136   Fax  032-365141
Wabmaster  by Ekaraj  Wong-o-pass
ekarajster@gmail.com

 
คลิกรายละเอียด
รายละเอียด
   
นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ชั้น ม.1- ม.3 ระดับชาติ (คลิก)